⁠نوروز جمشیدی

⁠نوروز جمشیدی

[یکی از اقدامات مهم پس از مشروطه، بازگرداندن نام‌های ایرانی و کهن ماه‌های سال به تقویم رسمی کشور بوده است. فروردین، اردیبهشت، خرداد... . این نام‌های کهن با آنکه مدت‌ها در تقویم رسمی استفاده نمی‌شد، در میان بسیاری از مردم در شهرها و نواحی مختلف ایران مورد استفاده و آشنا…

پانترکیسم، مرضی کشنده مانند وبا

پانترکیسم، مرضی کشنده مانند وبا

نظر سید حسن تقی‌زاده، اندیشمند، پژوهشگر و سیاستمدار برجسته تبریزی درباره پانترکیسم: «افرادی که به عقیده عجیب پان ترکیزم اعتقاد دارند… شاید آگاه نباشند از اینکه این عقیده عجیب و مضحکِ لزومِ احیای شاهنشاهی چنگیز و تبرئه مغول از هرگونه ناقص و مبالغه در عدد و کمالات مفاخر تاریخی قوم…

چهره دوگانه تقی‌زاده

چهره دوگانه تقی‌زاده

شرق: سیدحسن تقی‌زاده در سال 1257 خورشیدی در تبریز متولد شد. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش پشت سر گذاشت و در نخستین فعالیت فرهنگی همراه چند نفر از نزدیکان خود کتابخانه‌ای در شهر تبریز افتتاح کرد و آنجا را به قرائتخانه و پاتوق روشنفکران زمان خود تبدیل کرد. گشایش این…