رهبر شیعیان ترکیه خواستار اعلام برائت ترکیه از تکفیریها شد

رهبر شیعیان ترکیه خواستار اعلام برائت ترکیه از تکفیریها شد

چرا سازمان دیانت ترکیه در اعلام برائت از تکفیری هایی که انسانها را قتل عام کرده و آثار تاریخی را نابود می کنند، سکوت کرده است؟ به گزارش رسانه جمعیت زینبیه ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز رهبر شیعیان ترکیه طی سخنانی خواستار اعلام برائت سازمان دیانت ترکیه از تکفیر شد. وی…