توهین شنیع خبرنگار TRT به آذربایجانی ها/تحلیل آذریها بر بی مایگی فعالان قومی

توهین شنیع خبرنگار TRT به آذربایجانی ها/تحلیل آذریها بر بی مایگی فعالان قومی

ضمن مطلبی که در سایت های مبتذل قومی منتشر کرد به نفرت پراکنی علیه مردم شریف آذربایجانی پرداخت.وی که هم اکنون کارمند رادیو و تلویزیونی دولتی ترکیه است، قبل از فرار از کشور به فعالیت های پان ترکی پرداخته و سعی می کرد به صورت پنهان در برخی نهادها نفوذ…