صوت الدوله قشقایی، سرداری وطن پرست و ایرانخواه

صوت الدوله قشقایی، سرداری وطن پرست و ایرانخواه

  اسماعیل خان ( صولت الدوله ) فرزند داراب خان ایل بیگی مقتدر ایل قشقایی فرزند مصطفی قلی خان ایلخانی ( سردار لشکرآرا) فرزند جانی خان متولــد1293 ه. ق با 1252 خورشیدی، مردی باهوش، پرتوان و غیرتمند، دین مدار و وطن خواه بود که سالها به نابودی استعمارگران و خروج…