الله شکور پاشازاده: حرکت دسته های عزاداری در روز عاشورا ممنوع است

الله شکور پاشازاده: حرکت دسته های عزاداری در روز عاشورا ممنوع است

الله شکور پاشازاده، رييس اداره مسلمانان قفقاز  تاکيد کرد حرکت دسته هاي عزاداري در روز عاشورا در جمهوري باکو ممنوع است.به گزارش "آذری ها" به نقل از پايگاه اينترنتي «ريپورت» ، الله شکور پاشازاده در سفر به شهر لنکران در جنوب این جمهوری، در همايش « نقش جامعه در حفظ…