هتاکی های نمایندگان مجلس باکو علیه ایران در نشست روز سه شنبه این مجلس

هتاکی های نمایندگان مجلس باکو علیه ایران در نشست روز سه شنبه این مجلس

جريان بررسي توافق نامه جمهوري باکو و ايران درباره تداوم ساخت و تکميل و بهره برداري از  سد و نيروگاه خداآفرين و «قلعه دختر» ، گفت :« در سال هاي 1990 ، ايران مي خواست سد و نيروگاه خداآفرين را بطور مشترک با ارمنستان که اراضي جمهوري آذربايجان را اشغال…