رای بی معنای کمیته انضباطی در خصوص رسوایی ورزشگاه الغدیر ارومیه؛ بی تناسبی جزم و مجازات

رای بی معنای کمیته انضباطی در خصوص رسوایی ورزشگاه الغدیر ارومیه؛ بی تناسبی جزم و مجازات

کتبی داد!به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» بسیاری از کارشناسان مسائل قومی و امنیتی معتقدند که هیچ گونه مناسبتی بین این جریمه و نقض مقررات صورت گرفته وجود ندارد.در حالیکه اصولا باید در چنین مواردی اصل تناسب بزه و کیفر بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گیرد.متاسفانه مسائل…