مخالفت نظام با تشکیل فراکسیون های قومی در مجلس

مخالفت نظام با تشکیل فراکسیون های قومی در مجلس

در اوایل آبان‌ماه 1395 بود که عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فراکسیونی به نام «فراکسیون مناطق ترک نشین» تشکیل دادند. البته جلسات اولیه این فراکسیون با عنوان فراکسیون نمایندگان ترک‌زبان در بهار 1395 تشکیل شده بود. ریشه تاریخی فراکسیون را باید در تزهای «برندا شافر» از نظریه پردازان…

منشاء هویت آذربایجان: غدیر- عاشورا یا ترکستان!؟/ جلال محمدی

منشاء هویت آذربایجان: غدیر- عاشورا یا ترکستان!؟/ جلال محمدی

   (روزنامه آذربایجان 6  آذر 1395 چاپ تبریز) تلاش برای تحریف  و تغییر هویت آذربایجان، حداقل سابقه ای یکصد ساله دارد. آنجا که کوششهای اروپایی - یهودی برای ایجاد « شکاف از درون » در امپراتوری عثمانی با شکل گیری تشکل‌ها و محافل و نشریات و « اجاق »های پان…

مسجد رفیع عثمانی ها در تبریز و فراکسیون تُرک: فرش قرمز برای دشمن

مسجد رفیع عثمانی ها در تبریز و فراکسیون تُرک: فرش قرمز برای دشمن

  هنوز چند روز از اعلام غیرقانونی فراکسیون مناطق ترک نشین نگذشته است که جنبه های ضد ایرانی آن از سوی حامیانش آشکارتر می شود. به گزارش «آذری‌ها» علاوه بر برنامه مغرضانه بی.بی.سی فارسی در این زمینه که از نظر میهمانان آن در برنامه صفحه دو، تشکیل فراکسیونی از این…

باکو: فراکسیون ترک در امتداد سیاست فشار سعودی‌ها به ایران ارزیابی شد

باکو: فراکسیون ترک در امتداد سیاست فشار سعودی‌ها به ایران ارزیابی شد

  روزنامه «يني مساوات» جمهوري باکو در تحليلي با عنوان «علت //گشايش ترکي// ايران» نوشت : « تشکيل فراکسيون با نام «ترک» در مجلس ايران، واقعه اي مهم در تاريخ يکصد ساله اخير اين کشور است. »  کنعان روشن اوغلو، نويسنده گزارش تحليلي «يني مساوات» نوشت : « جمهوري اسلامي…