تداوم فعالیت یک سایت ضدامنیتی در آذربایجان غربی علیرغم هشدار مسئولان

تداوم فعالیت یک سایت ضدامنیتی در آذربایجان غربی علیرغم هشدار مسئولان

همزمان با جعل و انتشار مقالات غیرعلمی در باکو در راستای جعل تاریخ و هویت‌تراشی، برای کشور تازه استقلال یافته جمهوری آذربایجان شوروی سابق، نماینده ها و کارگزاران «داخلی» این دستگاه در راستای جنگ روانی علیه ملت ایران به ترویج و نشر این مقالات می پردازند. به گزارش آذریها یک…