تحلیلی بر اخبار ضد و‌نقیض از بی ثباتی در تاووز

تحلیلی بر اخبار ضد و‌نقیض از بی ثباتی در تاووز

خبرهای ضد و‌ نقیضی از بی ثباتی و‌ تنش نظامی در شمال جمهوری قراباغ کوهستانی به گوش به می رسد.  به گزارش سایت خبری-تحلیلی «آذری ها» وزارت دفاع جمهوری باکو با انتشار اخبار کلی و‌ مبهم مدعی پیشروی و‌ تصرف چند تپه و منطقه به گفته آنها راهبردی شده و…