رئیس دانشکده فرش دانشگاه تبریز:جمهوری باکو دسترنج و هنر فرشبافان تبریز را به نام خود معرفی می کند

رئیس دانشکده فرش دانشگاه تبریز:جمهوری باکو دسترنج و هنر فرشبافان تبریز را به نام خود معرفی می کند

وندشعاري با اشاره به انتخاب شهر تبريز به‌ عنوان شهر جهاني بافت فرش، به شيطنت‌هاي داخلي و خارجي براي صدمه زدن به هويت قالي تبريز و منطقه آذربايجان اشاره کرد و اظهار داشت: از راه‌هاي علمي و با مستندسازي، چاپ و انتشار کتاب‌هاي موثق و علمي، بايد با اين‌گونه اقدام‌هاي…