چرا قلیچداراوغلو چنین راهپیمایی برگزید؟/پیمان عارف

چرا قلیچداراوغلو چنین راهپیمایی برگزید؟/پیمان عارف

برخی از دوستان سوال کرده اند دلیل و عقبه این راهپیمایی کمال قلیچداراغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق از آنکارا به استانبول چیست و داستان از چه قرار است؟داستان از جنگ سوریه در 2011 شروع شد یا اگر عقب تر برویم از عهدنامه سور شروع شد ؛ عثمانی پس از شکست…