از خانه بتهوون تا مدفن فروزانفر

از خانه بتهوون تا مدفن فروزانفر

 است. بعضی از این موزه‌ها فقط یکی دو اتاق در طبقه چهارم یا پنجم ساختمانی مرتفع را شامل مي‌شود که مقداری از وسایل نابغه موسیقی غرب از قبیل پیانو، عینک، زیلو، صندلی، قاب عکس و نظایر این‌ها به همان صورتی که آهنگساز پرآوازه از آن‌ها استفاده می‌کرد نگهداری می‌شود. یکی…

خلیج‌فارس و ملای محبوب تاریخ

خلیج‌فارس و ملای محبوب تاریخ

 نه لابد حتما – به ضعف عقل خود نمی‌اندیشد و با فرافکنی هرچه فریاد دارد بر سر سارقان می‌کشد و نمی‌داند که سارق کارش سرقت است تا آن‌که متاعی دارد تدبیر کار خود کند و بیندیشد که چرا اموال همسایه‌اش را نبرده‌اند.این تمثیل را با توجه به مسائلی که به…

« امیرکبیر» و تنها یادگارش

« امیرکبیر» و تنها یادگارش

 امیرکبیر حتی برخی از تصمیمات ترقی‌خواهانه و اصلاح‌طلبانه‌اش که به نفع وی هم نبود موافقت می‌کرد. او برای آن‌که نهایت قدردانی خویش را نسبت به امیر نشان دهد خواهر 15 ساله‌اش عزت‌الدوله را به عقد وی درآورد. به این ترتیب امیرکبیر اندیشه‌های مترقیانه‌اش را به اجرا درآورد و دست به…