نگاه عربی به خواجه نصیرالدین طوسی در گوگل / مهرداد فرهمند

نگاه عربی به خواجه نصیرالدین طوسی در گوگل / مهرداد فرهمند

 های عربی خبرساز شد و چه در تیتر و چه در متن، عنوان "فارسی" در کنار نام این دانشمند برجسته نشست و تآکید شد که جستجوگر گوگل، فلک شناسی فارسی را گرامی داشته است، حال آنکه سنت رایج جهان عرب این بوده که در نام بردن از دانشمندان مسلمان، بویژه…

مولانا و ترکان / مهرداد فرهمند

مولانا و ترکان / مهرداد فرهمند

نام شب عروس یا شب عرس (عروسی) از آن جهت بر این شب نهاده شده که خود مولانا، مرگ و رخ بربستنش از این جهان را وصال معشوق دانسته و به رفتن عروس به حجله و خانه داماد مانند کرده است. این عبارت در زبان ترکی هم به همان شکل…