هاکان فیدان کیست؟ تحول بزرگ در سرویس اطلاعاتی ترکیه

هاکان فیدان کیست؟ تحول بزرگ در سرویس اطلاعاتی ترکیه

رندارد اما در دوران رسيدن اردوغان و حزب عدالت و توسعه به اقتدار سياسي ترکيه، او نيز پله هي ترقي را به سرعت طي کرده و امروز يکي از افرادي است که در معادلات سياسي اين کشور و به ويژه در حوزه تعامل و مذاکره با کردها و سياست هاي…