دروغ پردازی روزنامه اکسپرس باکو و گوناز.تی.وی علیه سمینار تحولات ایران پس از جنگ جهانی دوم(فرقه دموکرات)

دروغ پردازی روزنامه اکسپرس باکو و گوناز.تی.وی علیه سمینار تحولات ایران پس از جنگ جهانی دوم(فرقه دموکرات)

شبکه تلویزیونی گوناز با انتشار گزارشی سراسر کذب در بخش اخبار خود، یک بار دیگر به دروغ پردازی علیه مجامع علمی و دانشگاهی کشور پافشاری نمود. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها شبکه تلویزیونی گوناز با انتشار گزارشی کذب در بخش اخبار خود، یک بار دیگر به دروغ پردازی…

ایران و منازعه قراباغ:صد سال سنت بیطرفی و ریش سفیدی

ایران و منازعه قراباغ:صد سال سنت بیطرفی و ریش سفیدی

روزنامه بهار| خبر برگزاری همایش بین المللی قراباغ در تبریز،با توجه به محتوا و ویژگی هایی که برای آن اعلام شده است،خبر تعجب برانگیزی بود. شگفتی از این لحاظ که ظاهرا این همایش در نظر داد با توجه دوگانه اسلام-کفر یا مسلمان- مسیحی به استقبال این منازعه برود در حالی…