درباره کتاب «پان ترکسیم: تاریخ سازی و دروغ‌پردازی»

درباره کتاب «پان ترکسیم: تاریخ سازی و دروغ‌پردازی»

پان ترکسیم: تاریخ سازی و دروغ‌ پردازی (گزیده‌ای از آرای دانشمندان روس)/عزیز آریانفر/به کوشش هژیر تهرانی/انتشارات سمرقند، چاپ اول1399/۲۶۴ص/۴۰۰۰۰تومان پان‌ترکسیم را می‌توان حاصل و نتیجه یک شکست دانست؛ شکست و فروپاشی امپراتوری عثمانی بنا به مجموعه‌ای از دلایل خارجی و داخلی که در خلال پیشامد جنگ اول جهانی به صورت…

موضع مطبوعات ترکیه نسبت به فرقه دموکرات آذربایجان 1324 تا 1325

موضع مطبوعات ترکیه نسبت به فرقه دموکرات آذربایجان 1324 تا 1325

به نمونه‌هايي چند در مورد نظر روزنامه‌نگاران تركيه دربارة موضوع مستقل يا وابسته بودن فرقه دموكرات آذربايجان و جنبش ايجاد شده به وسيله اين فرقه اشاره مي‌گردد.نظام‌الدين نظيف از روزنامه‌نگاران تركيه در مقاله‌اي كه در روزنامه گيچه‌پستاسي در ٢٤ اوت 1945/ ٢ شهريور 1324 منتشر كرد استدلال‌هاي ارائه شده از…