ورود فرهنگستان زبان فارسی به پروژه کتابسازی آموزش و پرورش در زنجان

ورود فرهنگستان زبان فارسی به پروژه کتابسازی آموزش و پرورش در زنجان

  در پی جعل مُهر وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان در یک کتاب به نام آنادیلی، و انتشار خبر آن در برخی از نشریات قوم‌گرا فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز به مساله ورود کرد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، این…