تباهی نظام دانشگاهی و ظهور گونه‌های جدید فساد

تباهی نظام دانشگاهی و ظهور گونه‌های جدید فساد

روزنامه قانون: تابستان1387 بود که آشکار شد مدرک دکتري و حتی کارشناسی‌ارشد و کارشناسی وزیر کشور جعلی است. علی کردان سال‌ها پیش از نشستن بر کرسی وزارت، به‌عنوان دکتراي حقوق اساسی از آکسفورد، به تدریس در دانشگاه و کار در مناصب دولتی مشغول بود و آب‌ازآب تکان نمی‌خورد. سودای وزارت…

روزمه های خیالی:حکایت احوال زار دانشگاه در ایران (بررسی موردی جواد میری)

روزمه های خیالی:حکایت احوال زار دانشگاه در ایران (بررسی موردی جواد میری)

عارف ششگلانی:هفته اخیر، دو پیام به‌غایت سخیف در مجازستان دریافت کردم که بعد متوجه شدم از جانب مدرس یکی از مؤسسات علمی کشور صادر شده است: یکی پیامی بود حاوی لنترانیِ سختْ بی‌نمکی، از جنس همین لودگی‌های هواداران تیم‌های فوتبال که چندی‌ست مرزهای اشمئزاز را درنوردیده‌اند؛ دیگری لاطائلات ذهن معیوبی…

نگاهی به دعاوی «سید جواد میری» علیه ایران و ایرانیت

نگاهی به دعاوی «سید جواد میری» علیه ایران و ایرانیت

در چند ماه گذشته با حضور یک چهره جدید در برخی وب سایت ها و رسانه ها مواجه بودیم که ادعاهای ناهنجار زیادی مطالعات قومی است. این چهره جدید جواد میری نام دارد که طی مصاحبه با چند رسانه یا روزنامه نگار «تجزیه طلب» از جمله در وب‌سایت «فرارو» و…