شرایط حساس کشور/پیروز مجتهدزاده

شرایط حساس کشور/پیروز مجتهدزاده

ستاره صبح: شرایط سیاسی کشور در دو جبهه جغرافیای سیاسی داخلی و وضعیت ژئوپولیتیکی خارجی آهسته – آهسته در وضعیتی دشوار و نگران کننده قرار می گیرد و نگرانی را نسبت به آینده تداعی می‌کند و وضرورت درک و بهبود اداره کشور می‌رود.درحالی که از یک طرف، عدم آگاهی علمی…