وقایع تلخ قراباغ 1919

وقایع تلخ قراباغ 1919

1918, همه امکانات خود را در جهت مطیع ساختن آرتساخ به کار می گرفت. شورای ملی ارمنی باکو به منظور کمک به مبارزه آزادیبخش ارمنیان آرتساخ میساک گابریلی تردانیلیان ( با اسم مستعار روبن آرامائیس متولد 1872 در روستای پیر جمال مرگ به سال 1954 سرزمین آلتا ) را به…