صنعتگر پیشگام و میهن‌پرست

صنعتگر پیشگام و میهن‌پرست

امروز ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، سومین سالگرد درگذشت مرحوم تقی توکلی، صنعتگر و کارآفرین و تکنوکرات برجسته ایرانی است که سهمی بزرگ در صنعتی‌کردن تبریز و احداث صنایع نو در آذربایجان داشته است. مهندس تقی توکلی کارآفرین و کارخانه‌دار ایرانی و فرزند خانواده خوشنامی از خطه وطن‌خواهانِ تبریز است. پدرش…

صنایع آذربایجان، ستون فقرات تکنولوژی ایران در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی

صنایع آذربایجان، ستون فقرات تکنولوژی ایران در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی

روایت انیرانی و قومگرایانه از تاریخ معاصر مدعیست که آذربایجان در دوره معاصر مورد تبعیض و محرومیت قرار داشته. واقعیات، شاخص‌ها و شواهد تجربی فراوان اطراف ما نشان می‌دهد که این ادعا دروغ است. اما نگاه سیاستمداران و تصمیم‌گیران کشور در برهه‌های مختلف تاریخ معاصر به توسعه منطقه آذربایجان چگونه…