کردهای آران و قفقاز

و آداب و رسوم کُردی در میان آنان شده است.»کردپرس، سرویس بین الملل- بسیاری از کُردهای جوان جمهوری آذربایجان قادر به صحبت کردن با زبان مادری خود نیستند، تحولات تاریخی و اشغال این منطقه توسط شوروی کُردها را در حاشیه این کشور غنی از نفت قرار داده است. هرچند توصیف…