امیدواریم خلیج فارس را به دریای سیاه وصل کنیم

امیدواریم خلیج فارس را به دریای سیاه وصل کنیم

  شرق: تور قفقازی ظریف با مقصد جمهوری نخجوان پایان یافت. وزیر امور خارجه ایران بعد از سفر به جمهوری آذربایجان، روسیه، گرجستان، ارمنستان و ترکیه و در آخرین مرحله سفر خود به منطقه قفقاز، راهی جمهوری نخجوان شد. وزیر امور خارجه در سفر نخجوان با تشریح سفر منطقه‌ای خود…

توضیحاتی پیرامون شایعه استقراض ایران از جمهوری آذربایجان

توضیحاتی پیرامون شایعه استقراض ایران از جمهوری آذربایجان

  کریدور شمال- جنوب یکی از طرح های مهم توسعه ای منطقه است که بندرعباس را به دریای سیاه وصل میکند. بر اساس این طرح، خطوط راه آهن سراسری کشورهای ایران- باکو و گرجستان به یکدیگر متصل شده و تبدیل به یکی از گذرگاه های مهم استراتژیک میشود که پیش…