مروری بر سویه های ضد ایرانی جنبش فتح الله گولن

مروری بر سویه های ضد ایرانی جنبش فتح الله گولن

پیش از این در جنجال مالی 17 دسامبر 2014 که نام فتح الله گولن به زبانها افتاد و رسانه های ایرانی از وی نام بردند.. گولن از سردرمداران نورچی های ترکیه است که به طرفداری تند از اسلام حنفی شهرت دارند. به گزارش «آذریها» جنبش گولن به صورت شبکه ای…

واکنش شتابزده نماینده مجلس و معاون حزب MHP ترکیه به گزارش مندرج در وب سایت آذری‌ها و طرح نو

واکنش شتابزده نماینده مجلس و معاون حزب MHP ترکیه به گزارش مندرج در وب سایت آذری‌ها و طرح نو

امید اوزداغ وی طی بیانیه ای که در وب سایت موسسه راهبردی قرن بیست و یکم و چندین وب سایت دیگر متعلق به حزب حرکت ملی و حزب اتحاد بزرگ منتشر شده است، مطالب غیرواقعی در خصوص روزنامه طرح نو و ارتباط آن با ارگانهای حکومتی در ایران مطرح کرده…