ایران دوستی، نژادپرستی نیست

ایران دوستی، نژادپرستی نیست

است ، که البته کاملا بابرنامه فکری در چند سال اخیر آزادانه علیه هر آنچه به هویت ملی ارتباط پیدا می کند می تازد و بدون هیچ مانع و ممیزی، اباحه گری وبی تفاوتی ملی را تبلیغ می کندو هر آنچه هویت،تمامیت ارضی و اتحاد ملی را خدشه دار می…

دلایل و پیامد های حمله ی ائتلاف عربی به یمن

دلایل و پیامد های حمله ی ائتلاف عربی به یمن

سازمان ملل وکشورهای آمریکا،ترکیه،اروپا ، پاکستان و افغانستان بود. عملیات توفان قاطعیت به نوعی هم قابل پیشبینی بود و هم غیر قابل پیش بینی،از این جهت غیر قابل پیشبینی بود که عربستان در طول عمر سیاسی خود تا کنون شروع کننده هیچ جنگی نبوده ووبه هیچ کشوری حمله نکرده جز…

قومیت، ملیت و زبان مادری

قومیت، ملیت و زبان مادری

میتوان درستیشان را نشان داد.نخست: ایرانزمین یک حوزهی تمدنی مستقل، کهنسال و یکپارچه است که پنج هزار سال تاریخ پیوستهی مکتوب دارد. این حوزهی تمدنی در میانهی عمرش دارای یک نظام سیاسی یکپارچه و فراگیر هم شده که تا به امروز با گسترش و چروکیدگیهای بسیار و فروپاشیهای موقت و…

پیامدهای رخداد سلماس

پیامدهای رخداد سلماس

ابولقاسم فردوسی را در از میدانی تحت همین عنوان در شهر سلماس حذف نمونده و نام میدان را نیز به میدان انقلاب تغییر داده اند. در پی همین اقدام اعتراضات گسترده ای توسط جامعه مدنی آذربایجان و دیگر شهرهای ایران در فضای مجازی،وبلاگ ها، وبسایت ها و زوزنامه های کثیر…