ایران دوستی، نژادپرستی نیست

۲۶ فروردین, ۱۳۹۴
ایران دوستی، نژادپرستی نیست

است ، که البته کاملا بابرنامه فکری در چند سال اخیر آزادانه علیه هر آنچه به هویت ملی ارتباط پیدا می کند می تازد و بدون هیچ مانع و ممیزی، اباحه گری وبی تفاوتی ملی را تبلیغ می کندو هر آنچه هویت،تمامیت ارضی و اتحاد ملی را خدشه دار می کند را می ستاید. میهن دوستی متعهد ایرانی در گام نخست وحدت سیاسی ملتش را خواهان است، این کاملا با تعریف فاشیست و تجاوزطلب متفاوت است.

فاشیست و تجاوزطلب خواهان گسترش بی تناسب و بدون دلیل خاک است ولی یک میهن‌دوست ایرانی جز کسب وحدت و یکپارچگی  ملت خود هدف بزرگ‌تری را در پیش ندارد و میهن‌دوستی ایرانی با نژادپرستی،فاشیسم،شوونیزم اروپایی و با ناسیونالیسم مدرن نامترادف است و اصرار‌کنندگان با این تطابق  آگاهانه یا نا آگاهانه جز هم آوایی با دشمنان منطقه ای و بین المللی یکپارچگی ایران زمین هدفی دیگر را دنبال نمی کنند.

درباره‌ نژادپرستی و شوونیزم ایرانیان که این روزها نقل محافل  خود روشنفکر پندار شده هم درست معلوم نیست ارجاع به چه شاخص هایی است.

نژادپرستی یک پدیده و شوونیزم یا ناسیونالیسم افراطی پدیده‌ دیگری است که  اولی بر محورِ برتر پنداشتنِ مطلقِ نژادی مشخص است و دومی بر پایه محور قرار دادن دولت- ملتِ مدرنِ (ناسیون) بنیان نهاده شده است.این دو پدیده با شاخص های جامعه‌شناختی معلوم و تعریف شده‌ای شناخته می‌شوند که برخی از آنها درباره‌ نژادپرستی عبارت است از ریشخندِ خصوصیات ظاهری افرادی که نژادی متفاوت دارند، ابراز خشونت نسبت به ایشان و ستودن ویژگی های ریختی و زیست‌شناسانه مربوط به نژادِ «خودی».

شوونیزم هم معمولا با ستایش اغراق‌آمیز ومتعصبانه از نمادهای ناسیونالیستی (به خصوص پرچم ملی، ‌سرود ملی و سیاستمدارانِ حاکم) مشخص می‌شود . ویژگی مهم ایرانیان، پایبندی به آداب و رسوم و مذهب و زبان ملی خود است، اینهاست که هویت مذهبی، ملی ایرانیان را در طول هزاره ها از نابودی و اضمحلال دور ساخته، قابل انکار نیست که همبستگی ملی و زبان مشترک ملی فارسی به عنوان اصلی ترین عوامل استحکام یکپارچگی سرزمینی ما نقشی بنیادین ایفا کرده است. دشمنان ما هم به خوبی می دانند که کشوری با آداب و رسوم و خرده فرهنگ های رنگارنگ با زبان‌ها و لهجه‌های رنگارنگ و زیبا را فقط در صورتی می‌توانند از پای بیندازند که ملات پیوند دهنده ملت یعنی، دین، فرهنگ و زبان مشترک ملی را تضعیف  و همزمان جداسازی و نفرت پراکنی محلی و قومی را دامن بزنند.ایران برای همه ایرانی تباران( نه ایرانی نمایان) مقدس است چرا که  تک تک  ملت متحد ایران از همه اقوام و مذاهب  با هر گویش و زبانی در میراثی دیرپا و بزرگ شریک هستند.همه ما ایرانیان نه به خاطر نژاد خاصی، بلکه با جوهرِ ذاتیِ  معنوی مقدسی که در ایرانی بودن نهفته  با یکدیگر متحدیم.