دلایل و پیامد های حمله ی ائتلاف عربی به یمن

۲۴ فروردین, ۱۳۹۴
دلایل و پیامد های حمله ی ائتلاف عربی به یمن

سازمان ملل وکشورهای آمریکا،ترکیه،اروپا ، پاکستان و افغانستان بود.

عملیات توفان قاطعیت به نوعی هم قابل پیشبینی بود و هم غیر قابل پیش بینی،از این جهت غیر قابل پیشبینی بود که عربستان در طول عمر سیاسی خود تا کنون شروع کننده هیچ جنگی نبوده ووبه هیچ کشوری حمله نکرده جز اعزام نیروی سرکوب گر به بحرین که با موافقت دولت بحرین بوده است.از طرفی هم قابل پیشبینی بود چون یمن کشوری استراتژیک برای ورای کشورهای عربی است و از اینکه متحد ایران شود شکست بزرگی برای آنان است.در همین راستا رئیس شورای همکاری خلیج فارس رسما اعلام کرده که به هیچ وجه نمیگذاریم ایران بر بحرین مسلط شود.دلیل دیگر اینکه هنگامی که حوثی در یمن که شیعیه زیدی هستند،به قدرت برسند اولا که کشورهای تحت تسلط شیعیان بیشتر میشود و اتحادی استراتژیک با ایران برقرار میکند.واینکه از نظر امنیت داخلی عربستان و بحرین مورد توجه خواهد بود و با قدرت گرفتن شیعیان در جنوب عربستان احتمال شورش شیعیان قطیف و بحرین بیشتر میشود.حمله ائتلاف عربی به یمن دلایل گوناگونی دارد که بدین گونه اند:
1.نفوذ ایران به حیاط خلوت عربستان و دخالت این کشور در یمن که ایران این را تکذیب میکند وخود را بری از این اتهامات میداند.
2.توافق هسته ای ایران با کشورهای 1+5 که برای تحت فشار قرار دادن ایران دراین مذاکرات و گرفتن امتیاز بیشتر از ایران این سناریو توسط اتحاد غربی-عربی شکل گرفت.
3.بهبود روابط ایران با غرب و جامعه جهانی که بر قدرت منطقه ای ایران تاثیر میگذارد و به ادعای عربستان نفوذ این کشوردرمنطقه بیشتر میشودبه همین دلیل عملیات پیشگرانه انجاممیدهد.
4.کشور های منطقه به نوعی بین ایران و عربستان بعنوان دو قدرت منطقه ای تقسیم شده است و هنگامی که هرکدام از این کشورها وارد منطقه نفوذ کشور رقب میشوند عکس العمل شدید آن کشور را به همراه دارد.
5.عربستان برای سر پوش نهادن بر شکست خود در عراق و سوریه و گمراه کردن افکار عمومی به من حمله کرد تا خود را همچنان رهبر جهان عرب نشان دهد.
6.و آخرین  دلیل،اینکه کشور های عربستان و ایران بعنوان دو کشور رقیب و رهبران جهان سنی و شیعه،تداخل منافع فراوانی داند که برای بدست آوردن این منافع مناقشات بین این دوکشور بیشتر میشود.
اما با توجه به ویژگی های یمن شکست ائتلاف عربی مخصوصا در صورت ورود زمینی به خاک عربستان قابل پیشبینی است.یمن بعنوان یک کشور،دارای ویژگی های مثبت و منفی فراوانی دارد. از جمله ویژگی ها مثبتی که باعث میشود عربستان در یمن زمین گیر شود یکی از این دلایل کوهستانی بودن شمال یمن است که ارتش ائتلاف عربی در آنجا زمین گیر میشوند. به مانند افغانستان که هر کشوری به آن حمله کرد عاقبت شکست خورد از بریتانیای کبیر گرفته تا شوروی و آمریکا،کوهستان محیط مناسبی برای جنگهای چیریکی و پارتیزانی است و ارتش منظم و مکانیزه در آن شکست میخورد. دلیل دوم مسلح بودن یمنی ها به اسلحه گرم است،بنا بر گزارش هشتاد میلیونقبضه سلاح در دست مردم(نه دولت)یمن وجود دارد که با تقسیم بر جمعیت یمن به تور تقریبی هر فرد یمنی صاحب سه اصلحه است.این روحیه جنگندگی یمنیان و آشنایی مردم یمن به اسلحه و جنگ چیریکی کار را برای عربستان مشکل میکند.اما دلیل بعدی مربوط به اتحاد یمن است.هنگامی که مردم یک کشور دشمن خارجی داشته باشد و امنیت ملی و تمامیت ارضی این کشوربه خطر افتد مردم جنگها و اختلافات داخلی را کنار مینهند و به عنوان یک ملت متحد در برابر عربستان می ایستند و به شکل گیری انقلاب یمن کمک میکند همانگونه که علی عبدالله صالح با وجود دست نشاندگی عربستان اکنون با حوثی ها همپیمان شده است.

مردم یمن از نظر فرهنگی و سیاسی از مردم عربستان آگاه ترند و به همین دلیل اختلافات اساسی بین مردم یمن و عربستان وجود دارد و دخالت های آشکار عربستان در یمن وتعیین دولت های دست نشانده این دشمن را چند برابر کرده و تا حد تنفر بالا برده است.همچنین مردماهل سنت و شیعه عربستان چندان دل خوشی از وهابی های سعودیندارند و علاوه بر مردم قطیف و جنوب شرق عربستان مردم مکه و مدینه نیز با رضایت چندانی از حکومت سعودی ندارند هم به دلیل استبدادشان و هم به دلیل اذیت وآزار های مذهبی که توسط وهابی ها صورت میگیرد،با وجود این که در خبر هاآمده است دو مرزبان عربستان توسط یمنی ها کشته شدند این را میرساند که احتمال کشیده شدن درگیری ها به داخل خاک عربستان وجود دارد که باعث انقلاب داخلی یا جددایی خواهی بخشهای شیعه نشین شود.