ادای احترام هیئت نمایندگان پارلمان عراق در بنای یادبود نسل کشی ارمنیان

۱۲ اردیبهشت, ۱۴۰۰
ادای احترام هیئت نمایندگان پارلمان عراق در بنای یادبود نسل کشی ارمنیان

هیئت نمایندگان «کمیسیون روابط خارجی» پارلمان عراق در تاریخ 1 مه در محل بنای یادبود نسل کشی ارمنیان حضور یافته و با نثار گل ادای احترام کردند. هئیت عراقی از موزه , موسسه نسل کشی ارمنیان نیز بازدید کرده و با اسناد و مدارک موجود در خصوص نسل کشی ارمنیان فاجعه آشنا شدند. پیش از این در جمعه سعدون وزیر دفاع عراق به همراه هیاتی از این بنای یادبود دیده کرده بود/ آرمن پرس