ینی مساوات در حاشیه قرارداد تسلیحاتی دو میلیارد دلاری با اسرائیل:
مشارکت در بازسازی قراباغ حق معنوی اسراییل است

۲۳ مرداد, ۱۴۰۰
مشارکت در بازسازی قراباغ حق معنوی اسراییل است

ینی مساوات به نقل از سایت ” اسراییل ها یوم” نوشت که جمهوری آذربایجان با انعقاد قرارداد خرید دو میلیارد دلار تسلیحات از اسراییل ، سلاح های مختلف از جمله «موشک های بالستیک» خریداری خواهد کرد. به گزارش ینی مساوات فکرت یوسف اف، وزیر پیشین دارایی تاکید کرد: «مشارکت در بازسازی قراباغ حق معنوی شرکت های اسراییلی است. هم بخاطر دوستی و هم بخاطر کمکی که در جنگ به ما کردند، این حق را دارند!».

وی در تحلیل انعقاد قرارداد جدید خرید 2 میلیارد دلار تسلیحات اسراییلی توسط باکو نیز مدعی شد که «همه مردم جمهوری آذربایجان امضاء می دهند که اسراییل دوست جمهوری آذربایجان است». فکرت یوسف اف گفت: «اسراییل دوست جمهوری آذربایجان است. بطور قاطعانه امروز هر شهروند آذربایجان زیر این را امضاء می کند. ما این دوستی را در جنگ قراباغ بطور بارزی مشاهده کردیم. اسراییل سلاح هایی را که به هیچ کس نمی فروشد، به ما داده است. این نیز ثمره خود را در جنگ و پیروزی مان داد»

وی گفت: «این دوستی، دوستی تاریخی است. اکنون نیز اگر از اسراییل دو میلیارد دلار تسلیحات می خریم، این طبیعی است…در چنین شرایطی، همکاری مان با دولتی قدرتمند و قوی همچون اسراییل بی اندازه اهمیت دارد.  باید این همکاریها را بیشتر کنیم.»

ینی مساوات: در جنگ قراباغ، به موازات بایراکتار، “هاروپ” ها و سایر سلاح های خریداری شده از  اسراییل با موفقیت  آزمایش شدند. مشارکت در بازسازی قراباغ حق معنوی شرکت های اسراییلی است. هم بخاطر دوستی تاریخی و هم بخاطر کمکی که در جنگ کردند، این حق را دارند!

امین حسنلی، دیگر کارشناس روزنامه ینی مساوات نیز گفت :« اگر در سال 2020 بودجه نظامی جمهوری آذربایجان یک میلیارد و 900 میلیون دلار بود، امسال این بودجه به دو میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است. درباره اخبار خرید دو میلیارد دلاری تسلیحاتی نیز می توانم بگویم که هنوز رقم های دقیق مشخص نیست. صرفا این را می دانم که این همکاری با اسراییل وجود دارد و جدیدترین سلاح ها خریداری می شوند. در جنگ قراباغ، به موازات “بایراکتار” ( پهپاد ترکیه ای)، “هاروپ” ها و سایر سلاح های خریداری شده از  اسراییل با موفقیت  آزمایش شدند.