رئیس جمهوری سابق باکو: زمانی که خوجالی در محاصره بود از ایران کمک خواستیم

۱۷ بهمن, ۱۳۹۴
رئیس جمهوری سابق باکو: زمانی که خوجالی در محاصره بود از ایران کمک خواستیم

اعلام نمود: « در اواسط ماه فوریه در ایران در جلسه اقتصادی کشورهای اسلامی شرکت کردم. از باکو به من زنگ زندن و گفتند که به خوجالی حمله شده است. در اتاق “علی اکبر هاشمى رفسنجانى” رییس جمهور ایران حضور داشتم، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه ایران نیز آنجا بود. من به رییس جمهور ایران گفتم: «آقای رفسنجانی، وضعیت ما متشنج است. به من زنگ زده اند که شهر خوجالی مورد حمله قرار گرفته است. برای کمک چه اقداماتی می توانید انجام دهید؟ “رفسنجانی” به صورت آشکار به من گفت که نیروهای جمهوری آذربایجان را به ایران اعزام کنم تا در ایران آموزش ببینند.

“رفسنجانی” گفت که آنها نمی توانند به صورت رسمی کمک کنند. من خواهش کردم که اگر ممکن است، از طریق سیاسی دخالت کنند. به صورت مشخص، چیزی نگفتند. من گفتم که “ولایتی” وزیر امورخارجه به آذربایجان و ارمنستان دیدارهایی انجام دهد، یعنی ماموریت میانجیگری را برعهده بگیرد. “ولایتی” به دفترچه یادداشت خود نگاهی کرد و گفت که روز جمعه برای وی مناسب است. ولی، این نشد. ما نتوانستیم پیشنهاد رفسنجانی را هم انجام دهیم. زیرا، زمان زیادی نداشتیم. دراین رابطه به طرف ترکیه مراجعه نکردیم».