طی متنی مکتوب در روزنامه رسمی دولت صورت گرفت:
هشدار اردوغان به رسانه‌ها در خصوص حفظ ارزش‌های ملّی ترکیه

۱۰ بهمن, ۱۴۰۰
هشدار اردوغان به رسانه‌ها در خصوص حفظ ارزش‌های ملّی ترکیه

رییس جمهور ترکیه در روزنامه رسمی دولتی هشداری منتشر و طی آن رسانه‌ها را تهدید کرده که اگر «ارزش‌های اخلاقی ملّی ترکیه» توهین کنند، مورد پیگرد قرار می‌گیرند. اردوغان بی‌آنکه مشخص کند این ارزش‌های اخلاقی چه هستند، تاکید کرده که «فرهنگ ملّی» ترکیه نیاز به حفاظت پیدا کرده و نباید اجازه داد کودکان «در معرض آثار سوء محتواهای زیان‌بخش رسانه‌های مکتوب، شفاهی و تصویری قرار گیرند».

به گزارش خبرگزاری الجزیره اردوغان بی‌آنکه بدون اشاره به ارزش های مد نظر خود، تصریح‌کرده است که «با فعالیت‌های آشکار و پنهان رسانه‌ها که به گفته وی در صدد کوچک جلوه‌دادن ارزش‌های اخلاقی و ملَی ترکیه و خواهان تخریب خانواده و ساختار اجتماعی هستند» برخورد «قضایی» می‌کند.

اردوغان که نزدیک ۲۰ سال است در صدر قدرت است، پیوسته منتقد رسانه‌ها بوده و در سال‌های اخیر که رابطه سردی با رسانه‌ها پیدا کرده، طی تصویب قانونی، «توهین به رییس جمهور» را نیز جرم‌انگاری کرده و بدین واسطه، افرادی را که گمان رود به رییس جمهور توهین کرده‌اند، تحت پیگرد قرار می‌دهد. هشدار اخیر اردوغان به رسانه‌ها و توسل به اصولی مانند ارزش‌های ملّی که بسیار مبهم است، به گمان برخی، سوء استفاده از این عنوان و تقلیل «ارزش‌های ملّی» به منویات حزب عدالت و توسعه است.

نکته فرعی ولی جالب توجه این خبر اینجاست که با آنکه در ترکیه، موضوع ارزش‌های ملّی به درست یا با سوءاستفاده هیئت حاکمه، خط قرمز تلقی شده و به رسانه‌ها هشدار داده می‌شود که مبادا ذهن کودکان را در معرض محتوای ضدملّی قرار دهند، در همسایگی شرقی ترکیه، یعنی ایران، افراد و رسانه‌هایی با تبلیغ ایده‌های تجزیه‌طلبی و قوم‌گرایی ضدملّی، آزادانه مشغول تشویش افکار عمومی و حتی سوءاستفاده از کودکان بدین منظور هستند.