آذربایجان، قطعه‌ای مقدس از ایرانشهر

آذربایجان، قطعه‌ای مقدس از ایرانشهر

آذربایجان از گذشته های دور به خصوص پس از حضور مادها از جایگاه ممتاز و مهم سیاسی برخوردار گردید. به طوری که حتی پس از سقوط حکومت مادها به دست کورش و شکل گیری شاهنشاهیی هخامنشیان، سرزمین ماد (آذربایجان) موقعیت سیاسی خود را به عنوان یکی از ساتراپ های مهم…

ایران را به آتش خواهیم کشید+ویدئو

آذریها در سال 1383 تعدادی از نفرت پراکنان قومی با تجمع در مزار ستارخان، و به بهانه سالگرد درگذشت وی در حالی که شعارهایی در ارتباط با اصل پانزده و زبان مادری (!) در دست داشتند، به خواندن شعری نامتعارف و به زبان ترکی قفقازی مشغول شدند.این شعر توسط عوامل…

نقش منفی مجموعه استانداری آذربایجان غربی در حوادث مهاباد

نقش منفی مجموعه استانداری آذربایجان غربی در حوادث مهاباد

 کردستان در مهاباد ، در پی داشت.جدای از علل غیرقابل پذیرش و سناریوهای این حادثه باید پرسید چه چیزی باعث می شود تا یک حادثه غیر امنیتی به تحولات قومی- امنیتی منجر شود؟ غیر از این است که در دو سال گذشته فضای شهر به شدت ملتهب شده و زمینه…