قابل توجه مسئولین: تحرکات مشکوک اعراب در مرز ایران و جمهوری باکو/ اعراب مسلحی که با پوشش شکارچی در مرز با ایران جولان می‌دهند

قابل توجه مسئولین: تحرکات مشکوک اعراب در مرز ایران و جمهوری باکو/ اعراب مسلحی که با پوشش شکارچی در مرز با ایران جولان می‌دهند

رسانه هاي جمهوري باکو مدعي هستند که اين افراد به منظور تفريح و شکار ، در نواحی جنوبی این کشور به نوار مرزی با ایران سفر می‌کنند.چندي پيش، ابوالفضل قارايوف، وزير فرهنگ و توريسم گفته بود باعث افتخار و خوشحالی است که اعراب به منظور تفريح و شکار جمهوري باکو…

ایرانی ها و اعراب

ایرانی ها و اعراب

وجود دارد. عربها از ایرانیان بدشان می آید ( البته نه همه) و ایرانیان هم از عربها بدشان می آید ( باز نه همه). اما واکنش عربها نسبت به ایرانیان با واکنش ایرانیان نسبت به عربها، هر چند که هر دو خصم آلود است، باهم فرق دارند. عربها می توانند…

ملاحظه‌ای در باب ما و اعراب

فرد در دنیای قدیم مستحیل در اجتماع بود، تعمیم مسئولیت رفتار یک عضو خطاکار به جمعی از اطرافیانش نیز امری خلاف آمدِ عادت نبود. در مواردی که، به هر دلیل، آستانۀ خشم و کینۀ دو اجتماع از یکدیگر پایین بود، سرزدن رفتار خطایی از یک تن می‌توانست آتش فتنه و…