عملکرد قوام در مذاکرات نفت شمال و غائله آذربایجان در گفت‌وگو با مجید تفرشی

عملکرد قوام در مذاکرات نفت شمال و غائله آذربایجان در گفت‌وگو با مجید تفرشی

و از سوي ديگر پيگيري مذاكرات با شوروي مي‌دانند، گروهي ديگر بر مناسبات بين‌المللي و طرح فشار از جانب جبهه غرب تاكيد مي‌كنند، ايشان با اشاره به تعيين‌كننده بودن نقش اولتيماتوم مشكوك ترومن، معتقدند كه برجسته‌سازي نقش قوام به هدف بزرگ كردن او صورت مي‌گيرد. عده‌اي ديگر بر نقش عوامل…

پیشه وری بعد ها پشیمان شد و گفت باید روش ستارخان و باقرخان را در پیش می گرفتم

پیشه وری بعد ها پشیمان شد و گفت باید روش ستارخان و باقرخان را در پیش می گرفتم

 رهبران کمونیستی چه بود؟یکی از آذربایجانی های اصیل که قبل از شروع قیام به تبریز آمده بود، در کمیته ی ایالتی حزب توده ده عکس از استالین، لنین و مارشال های شوروی را دید و چون آذربایجانی خیلی غیرتمندی بود از دیدن این صحنه بسیار ناراحت شد و گفت چرا…

سیاست و دیپلماسی قوام برای حل بحران آذربایجان -بهمن 1324- آذر 1326

سیاست و دیپلماسی قوام برای حل بحران آذربایجان -بهمن 1324- آذر 1326

روز 21 آذر 1325 ارتش ایران از زنجان عبور کرد در بین استقبال گرم مردم وارد تبریز شد. داستان نجات آذربایجان که پس از نخست وزیری قوام از بهمن 1324 بطور جدی پیگیری شد و پس از مذاکرات دیپلماتیک به نتیجه رسید، پیروزی بزرگی بود که بعدها هر کس سعی…