تراکتورسازی و زوال سیاست در تبریز؛فوتبال افیون توده ها؟

تراکتورسازی و زوال سیاست در تبریز؛فوتبال افیون توده ها؟

برخی تماشاگران و دست اندرکاران تیم تراکتورسازی معتقد بودند که مورد «سیاست» قرار گرفته اند و تئوری های متعدد توطئه را مطرح کردند. اساس این تئوریها بر این مبنا بود که گروهی که از اصفهان مدیریت می شد، در پایان سه دقیقه بازی شایعه مساوی 2-2 مسابقه همزمان در شهر…

هفته نامه صدا: تراکتورسازی؛ موضوع پرونده ویژه

هفته نامه صدا: تراکتورسازی؛ موضوع پرونده ویژه

مقالات و گزارش هایی به بررسی و تحلیل پدیده تیم فوتبال تراکتورسازی از منظر اجتماعی پرداخت. در این پرونده آثاری از شهرام دبیری (رئیس شورای شهر تبریز)، حمیدرضا صدر(مفسر فوتبال)، سالار سیف الدینی(کارشناس مسائل قومی)، سیامک رحمانی (مفسر فوتبال)، کریم جمالی نظرلو(روزنامه نگار ساکن تبریز) منتشر شده است.

قانون اساسی “فرد ایرانی” را مد نظر دارد نه اقلیت ها/بررسی سیاست های زبانی

قانون اساسی “فرد ایرانی” را مد نظر دارد نه اقلیت ها/بررسی سیاست های زبانی

 هویت یا آگاهی ملی ایران هر چند مانند هر کشور دیگری در دوران جدید مبنای امر سیاسی قرار می گیرد، اما پیگیری رگه هایی از آن در طول تاریخ ممکن و میسر است. ایران با ساختار شبه امپراتوری خود مامن زبان های و گویش های متعددی است. در این جغرافیای…