درباره کتاب «پان ترکسیم: تاریخ سازی و دروغ‌پردازی»

درباره کتاب «پان ترکسیم: تاریخ سازی و دروغ‌پردازی»

پان ترکسیم: تاریخ سازی و دروغ‌ پردازی (گزیده‌ای از آرای دانشمندان روس)/عزیز آریانفر/به کوشش هژیر تهرانی/انتشارات سمرقند، چاپ اول1399/۲۶۴ص/۴۰۰۰۰تومان پان‌ترکسیم را می‌توان حاصل و نتیجه یک شکست دانست؛ شکست و فروپاشی امپراتوری عثمانی بنا به مجموعه‌ای از دلایل خارجی و داخلی که در خلال پیشامد جنگ اول جهانی به صورت…

پان‌تورانیسم در جنگ دوم جهانی؛مروری بر چند سند و گزارش

پان‌تورانیسم در جنگ دوم جهانی؛مروری بر چند سند و گزارش

توضخ: این گفتار، مقدمه ای بر کتاب «افسانه پان تورانیسم» نوشته زاره واند و ترجمه محمدرضا زرگر است که توسط انتشارات پروین در 1369 چاپ شده بود. کاوه بیات تاریخ پژوهش و مترجم در بخش مقدمه آن چند سند مهم را در این باره منتشر کرده است، که در این…

پان‌تورانیسم در جنگ دوم جهانی؛ مروری بر چند سند و گزارش/کاوه بیات

پان‌تورانیسم در جنگ دوم جهانی؛ مروری بر چند سند و گزارش/کاوه بیات

در مراحل نخست جنگ دوم جهانی، در حالی که درگیری های نظامی به نحوی کم و بیش روشن بین طرفین اصلی جنگ - قوای محور و متفقین - جریان داشت با حملۀ غیرمترقبۀ آلمان به اتحاد شوروی در 23 ژوئن 1941/ اول تیر 1320، این رویارویی صورتی پیچیده به خود…

افسانه پان‌تورانیسم

افسانه پان‌تورانیسم

يكي از نخستين وجوه بروز تفرقه و تعارض ميان اقوام ايراني در سده هاي باستاني تاريخ اين سرزمين، تشكيل دو واحد سياسي ايران و توران بود. تورانيان كه در شمال شرقي ايران زمين مستقر بودند اگرچه از لحاظ قوم و تبار با ايرانيان يكي بودند ولي بنابر دلايلي چون راه…

گفتارهایی در زمینه پان ترکیسم

گفتارهایی در زمینه پان ترکیسم

منظور نظریه پردازان پان ترکیسم از ترک زبانان یا به قول آنها ترکان، ساکنان کشورهای ترکیه،جمهوری آذربایجان،جمهوری های ترک زبان روسیه در قفقاز،آذربایجان ایران ،ترک زبانان بالکان،ازبکستان ترکمنستان،قزاقستان،قرقیزستان و استانهای ترک زبان چین می باشد.نظریه پردازان پان ترکیسم، ساکنان این مناطق را حول زبان ترکی از یک نژاد معرفی می…