تجویز صدای استاد شجریان و سالار عقیلی بجای دارو توسط پزشکان تبریزی

۲۱ شهریور, ۱۳۹۴
تجویز صدای استاد شجریان و سالار عقیلی بجای دارو توسط پزشکان تبریزی

استاد شجریان و تصنیف «مدامم مست» از آلبوم «یاد باد» سالار عقیلی را برای بیمار تجویز کرده است. در نسخه این پزشک آثار استاد شجریان و سالار عقیلی برای درمان بیمار به چشم می خورد.