سرمقاله اطلاعات، در بدرقه ارتش ملی برای نجات آذربایجان

سرمقاله اطلاعات، در بدرقه ارتش ملی برای نجات آذربایجان

درود به افسران و سربازان دلير ايران كه براي انجام وظيفه به آذربايجان پيش مي‌روند.امروز سحرگاه سربازان و افسران دلير ايران براي انجام وظيفه مقدسي كه به آنها محول شده به آذربايجان عزيزي كه يكسال تمام از مادر ميهن دور و مهجور مانده بود شروع به پيشروي نمودند. سربازان و…