تاملی در اظهارات گذشته حیدر علی اف در خصوص سیاست الحاق گرایانه جمهوری باکو

۲ مرداد, ۱۳۹۲
تاملی در اظهارات گذشته حیدر علی اف در خصوص سیاست الحاق گرایانه جمهوری باکو

بهمن 1376 در روزنامه 5 شنبه ها در ایران به قلم آقای قادر علوی به چاپ رسیده بود ، این مقاله استراتژی و آرزوی دیرین ، حاکمان باکو از بدو تاسیس و استقلال دوباره در خصوص الحاق استانهای آذربایجان ایران را بازگو می کند. از اینرو فرصت را مغتنم شمردم تا در این روزها نگاهی به گذشته و اظهارات مقامات جمهوری باکو و سیاست های پان تورکیستی جانشینان آنها در این خصوص داشته باشیم.

 

قادر علوی-تبریز -5 شنبه ها شماره 146-30 بهمن 1376

 

آقای حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در پیامی از تلویزیون باکو ،سالگرد قیام مردم آن دیار علیه رژیم کمونیستی شوروی و برچیدن قسمتی از سیمهای خاردار آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 را تبریک گفته که این پیام از برخی جهات قابل تامل می باشد.
حیدر علی اف در قسمتی از این پیام گفت:
در سال 1369 با کنده شدن سیمهای مرزی و برداشته شدن مرزهای شوروی با آذربایجان جنوبی ؟؟ (منظور جمهوری اسلامی ایران) رابطه برقرار گردید ،لذا آذریهای این طرف رودخانه ارس به آذربایجان جنوبی پیوستند.
وی در قسمت دیگری از پیام خود گفت:”آذریهای جهان سالهای متمادی در آذربایجان بزرگ(یعنی کشور ایران) زیسته و آداب و رسوم و تاریخ و ادبیات خود را محفوظ نگه داشته اند.بعدها در نتیجه مسائل مختلف تاریخی ،آذربایجان به دو قسمت تقسیم شد و در نتیجه ملت آذری به دو نیم شده و از یکدیگر جدا شدند”.وی در پایان پیام خود نتیجه می گیرد “امروز در دنیا میلیونها آذری زندگی می کنند آنان باید متحد شوند و این یکی از وظایف اصلی و برجسته تاریخی ماست”آقای علی اف در این پیام رسالت های تاریخی خود را اتحاد آذربایجانی ها اعلام می کند.
قبل از پرداختن به رسالت تاریخی ایشان لازم می دانیم نگرشی به عملکرد آقای علی اف در زمان عضویت ایشان در دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی داشته باشیم تا ارزش گفتار و میزان پایبندی ایشان به منافع ملی کشورش بیشتر مشخص شود.البته این بررسی بر اساس اقرار نورالدین کیانوری دبیر کل حزب منحله توده ایران رقم می خورد. کیانوری می گوید:
“ما با علی اف بعنوان نماینده و عضو برجسته دفتر مرکزی حزب کمونیست شوروی سابق رابطه نزدیکی داشتیم و مرتب مسائل خود را با او مطرح می کردیم و او سعی می کرد مشکلات ما را حل کند؟؟ او نیز با من برخورد بسیار گرم و دوستانه داشت ؟ “کیانوری در مورد انتخاب شدن خود به دبیر کلی حزب توده از طرف حزب کمونیست شوروی و دخالت های علی اف در این رابطه می گوید:”به دید من حید علی اف در این جریان نقش کلیدی داشته است”
وی در جریان دیگری می گوید:”در رهبری حزب توده ایران فرد دیگری وجود نداشت که بتواند این مسئولیت را بر عهده بگیرد.حیدر علی اف در آن زمان عضو (پولیت بورو) بود ولی نمی توانست شخصا تصمیم بگیرداو تنها مجری تصمیم بوروی سیاسی بود”
از اینروست که کیانوری در این اعترافات با صراحت به دخالت های حزب کمونیست شوروی و شخص آقای علی اف در امور داخلی ایران و تشکیل حزب توده و انتصاب رهبری آن اقرار می کند.
اینک با این شناخت اجمالی از شخصیت و سابقه سیاسی آقای علی اف در حزب کمونیست شوروی سابق در جهت دخالت در امور داخلی ایران به بررسی پیام ایشان به آذریهای جهان می پردازیم.
اظهارات علی اف با سمت رسمی رئیس جمهوری یک کشور و بکار بردن عنوان جعلی آذربایجان جنوبی برای بخشی از کشور جمهوری اسلامی ایران بدور از عرف بین المللی و دیپلماسی و مداخله در حاکمیت ملی ایران می باشد.این اظهارات و تقسیمات جغرافیایی برای آذربایجان (شمالی و جنوبی) و معرفی جمهوری آذربایجان بعنوان تکیه گاه آذریهای جهان چنین القاء می کند که بایستی آذربایجان به اصطلاح جنوبی به جمهوری آذربایجان به پیوندند تا آذریهای جهان متحد شوند ولی این یک خیال باطل و واهی است.
عدم صحت و بی اساس بودن این اظهارات را از پیام ایشان می توان استخراج کرد.آقای علی اف در این پیام علیرغم میل باطنی خویش اذعان داشته که آذریهای جهان سالهای متمادی در آذربایجان بزرگ (یعنی قسمتی از کشور ایران) زیسته اند.
و بعدها در نتیجه مسائل مختلف تاریخی به دو قسمت تقسیم شده اند.ایشان نیک می دانند.که آذربایجان همیشه جزئی از ایران بوده و در اثر بی لیاقتی شاهان قاجار و ظلم حکام روس از پیکره ایران عزیز جدا شده است لذا اگر قرار است که آذریهای جهان متحد شوند بایستی این اتحاد در قالب بازگشت به اصل (ایران) باشد.همچنین همانطور که آقای علی اف در پیام خود متذکر شده اگر مانعی در مقابل مردم آذربایجان نباشد آنها عملا نشان داده اند که مایل به بازگشت به اصل خویش و وطن اصلی خود هستند و این تمایل با پاره کردن سیم های خاردار در خطوط مرزی شوروی سابق و ایران نمود پیدا کرد ولی متاسفانه مردمی که دیروز علیه حکام کمونیست شوروی قیام کرده بودند اکنون نیز با لطائف همچنان تحت سلطه باقیمانده اند.علاوه بر آن آقای علی اف دیروز به عنوان یک عضو (پولیت بورو) اتحاد جماهیر شوروی و امروز در مقام ریاست جمهوری آذربایجان باز هم در امور داخلی کشور ما دخالت می کند با این تفاوت که آن روزها بعنوان عامل کمونیست ها در صدد استقرار نظام کمونیستی در ایران بود و امروز در قالب رئیس جمهور یک کشور و عامل امپریالیست ها و با جعل عنوان آذربایجان جنوبی دخالت در امور داخلی کشور بزرگ و قدرتمند ایران را با هدف اتحاد سازی آذریها برای خود وظیفه ای برجسته و تاریخی می داند.
در انتها توجه آقای علی اف را به این نکته جلب می کنم که اظهارات ایشان امروز به عنوان عضوی از دفتر مرکزی حزب کمونیست شوروی سابق مورد تامل قرار نمی گیرد بلکه در جایگاه ریاست یک کشور ارزیابی می شود اگر ایشان دخالت در امور داخلی ایران را از زمان حضورش در حزب کمونیست شوروی آغاز کرده باید بدانند و به خودشان بقبولانند که گذشت آن زمانی که آنسان گذشت و امروز مردم قهرمان ایران اسلامی و آذربایجان اجازه دخالت در امور داخلی کشورشان را به هیچ کس نمی دهند باز هم بعنوان یک شهروند آذری به آقای علی اف متذکر می شوم که در طول تاریخ برای جدایی آذربایجان از آغوش مادری تلاش نموده اند و به افرادی مانند جعفر پیشه وری و غلام یحیی به دید خائن به آذربایجان و ایران می نگرند.
انتظار ما از حکام جمهوری آذربایجان این است که به جای آب در هاون کوبیدن و امیدورای به حمایت غرب و گستاخی دخالت در امور کشورهای همسایه آستین بالا بزنند و آذریهای آواره از جنگ شکست خورده قره باغ را سرو سامان دهند.حکام جمهوری آذربایجان که توان حفظ تمامیت ارضی کشورشان را ندارند چگونه می خواهند به وظیفه برجسته و تاریخی اتحاد آذریها جامعه عمل بپوشانند؟؟