عکس امام خمینی مدرک جرم «روزی اسماعیل اف»!

۱۹ بهمن, ۱۳۹۵
عکس امام خمینی مدرک جرم «روزی اسماعیل اف»!

میدان تی وی: «مدرک جرم» یکی از دستگیرشدگان واقعه نارداران، داشتن عکس شبیه امام خمینی (ره) است       

«میدان تی وی» خبر داد در ادامه رسیدگی به پرونده اتهامی حاج ذوالفقار میکاییل زاده و حاج المان آقایف، دو روحانی لنکرانی و یازده تن دیگر از دستگیرشدگان در ارتباط با وقایع نوامبر 2015 نارداران، مشخص شد یکی از دستگیر شدگان به نام «روزی اسماعیل اف»، به علت یافته شدن عکسی شبیه به (امام) خمینی (ره) دستگیر شده است.

به نقل از «میدان تی وی» ، در این جلسه از دادگاه جرایم سنگین باکو، متهمان و وکلای آنها درباره شکنجه هایی که علیه آنها در دوره بازجویی اعمال شده است، سخن گفتند. 

در روند دادگاه مشخص شد که «روزی اسماعیل اف» به خاطر وجود عکسی در تلفن همراه وی که شبیه (امام) خمینی (ره) بوده، دستگیر شده است، اما این عکس در واقع، عکس معاون شیخ الله شکور پاشازاده ، رییس «اداره مسلمانان قفقاز » جمهوری باکو است!

در بازجویی از «روزی اسماعیل اف» این عکس به عنوان مدرک ارتباط وی با ایران ، پذیرفته و به دادگاه ارایه شده است. 

«روزی اسماعیل اف» همچنین گفت در دوره بازجویی عکس مرا به شکلی غیراخلاقی گرفتند و مرا تهدید کردند که این عکس را به خانواده و آشنایانم ارسال خواهند کرد.