دستور الهام علی اف در خصوص بررسی وضعیت مسجد “حاجی جواد”

۲۶ فروردین, ۱۳۹۶
دستور الهام علی اف در خصوص بررسی وضعیت مسجد “حاجی جواد”

خبرگزاری «آپا» گزارش داد، “علی حسن اف” دستیار رییس جمهور باکو در مسایل اجتماعی و سیاسی در مصاحبه با خبرگزاری «آپا» اعلام نمود: «”الهام علی یف” رییس جمهور آذربایجان دستور تشکیل گروهی ویژه برای بررسی وضعیت مسجد “حاجی جواد” واقع در ناحیه یاسامال شهر باکو را صادر نمود. “الهام علی یف” رییس جمهور آذربایجان از وضعیت ایجاد شده در رابطه با تخریب مسجد “حاجی جواد” نگران می باشد و با توجه به واکنش متدینان دستور داده است تا تخریب آن مسجد متوقف شود. بررسی وضعیت مسجد و ارائه پیشنهادات مناسب برای رفع مشکل از وظایف گروه ویژه است ».
“علی حسن اف” در جمع مردمی که در این منطقه گردهم آمده بودند حاضر گردید و ضمن دعوت مردم به آرامش از آنها خواست منطقه را ترک نمایند تا شرایط مناسبی برای فعالیت گروه ویژه فراهم شود.