سخنگوی الهام علی اف:آذربایجانی های دنیا، بخشی جدایی ناپذیر از ملت آذربایجان است

۱۰ خرداد, ۱۳۹۵
سخنگوی الهام علی اف:آذربایجانی های دنیا، بخشی جدایی ناپذیر از ملت آذربایجان است

را بر سر جای خود بنشاند.
به گزارش «آذریها» پایگاه اینترنتی «ریپورت» علی حسن اف در گفتگو با شبکه تلویزیونی دولتی آذ.تی.وی. گفت : « آذربایجانی های دنیا، بخشی جدایی ناپذیر از ملت آذربایجان است. آنها هم نژادان ما هستند. درست است که شهروندان سایر کشورها هستند و کسانی هستند که نقش مشخصی در زندگی اجتماعی و اقتصادی آن کشورها دارند، آرزوی ما در مورد آنها این است که ارزشمندترین شهروندان کشورهای محل سکونت خود باشند و به عنوان آذربایجانی،  در مناسبات جمهوری آذربایجان با کشورهای محل سکونتشان تاثیر مثبت بگذارند و انگیزه مثبت ایجاد کنند.»
علی حسن اف افزود : «  دولت آذربایجان با این انسان ها به عنوان سرمایه ای برای سیاست خارجی کشورمان رفتار می کند. »
مدیر شعبه اجتماعی – سیاسی ریاست جمهوری آذربایجان گفت: « ما می خواهیم که آذربایجانی ها در کشورهای محل سکونتشان شناخته و به حساب آورده شوند. ما به آنها  به عنوان سرمایه های سیاست خارجی آذربایجان نگاه می کنیم. سرمایه دانستن انسان ها، یکی از واقعیات جهان معاصر است. می توانیم با استفاده از آنها، واقعیات آذربایجان را به دنیا برسانیم.  آنها باید متحد باشند و از حقوق اجتماعی یکدیگر حمایت کنند.»

علی حسن اف با اشاره به این جمله الهام علی اف که «دیاسپورای آذربایجان باید از تاکتیک دفاعی به تاکتیک تهاجمی عبور کند»، گفت : « آذربایجان به حق، از تاکیتک تهاجمی استفاده می کند. هیچ گاه به ناحق از تاکتیک تهاجمی استفاده نکرده ایم. زمانی هم گناهی داشته باشیم، قادریم آن را هم بپذیریم. امروز آذربایجان در موضع حق قرار دارد. به همین علت نیز حق دارد تهاجم کند و نیروهای ضد آذربایجانی را بر سر جای خود بنشاند».

به نظر می رسد این اظهارات تکراری و کلیشه که گویی از سر تفنن سرهم بندی شده است، جزو شعارهای توخالی باشد که برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی اخیر در ناگارنو-قراباغ از سوی علی حسین اف، مطرح شده است.