سرود ایران کهن، فراخوانی برای آزادی خرمشهر

سرود ایران کهن، فراخوانی برای آزادی خرمشهر

ای خشم‌ به‌ جان‌ تاخته‌ توفان‌ شرر شو ای بغض‌ گل‌ انداخته‌ فریاد خطر شو ای روی برافروخته‌، خود پرچم‌ ره‌ باش‌ ای مشت‌ برافراخته‌، افراخته‌تر شو ای حافظ‌ جان‌ وطن‌ از خانه‌ برون‌ آی از خانه‌ برون‌ چیست‌ که‌ از خویش‌ به‌ در شو [video width="600" height="598" mp4="https://azariha.org/wp-content/uploads/2022/02/Vidao_5ffb63cdf20e2_1610310605.mp4"][/video] گر…

پاسخ شاه عباسِ ایران به خط و نشان گستاخانهٔ سلطان عثمانی

پاسخ شاه عباسِ ایران به خط و نشان گستاخانهٔ سلطان عثمانی

«نهایت وقاحت و خیری‌سری است! ... نفوس ایران اجازه نمی‌دهند ولیعهد ایران را به گروگانی درباری بفرستیم که علمای آنجا فتوا داده‌اند کشتن هر ایرانی ثوابی برابر با کشتن هفتاد مسیحی دارد». [video width="392" height="260" mp4="https://azariha.org/wp-content/uploads/2022/02/a8b59dda92f5e9be24d597824d48772633278684-240p.mp4"][/video]