آلمان نازی،پان ترکیسم و «ترکستان بزرگ»

آلمان نازی،پان ترکیسم و «ترکستان بزرگ»

آذریها: آلمان نازی در دورة جنگ جهانی دوم، ایده ایجاد حکومتی دست‌نشانده در آسیای مرکزی را با عنوان کمیساریای ترکستانِ دولت نازی (Reichskommissariat Turkestan) به طور جدی در دستور کار قرار داده بود و برنامه نازی‌ها این بود که با ایجاد یک «هویت پانترکی و اسلام‌گرایانه» در جمهوری‌های آسیای مرکزی…

تطهیر زیرکانه تجزیه‌طلبی در ایران

تطهیر زیرکانه تجزیه‌طلبی در ایران

ابتدا لازم است به شیوه بحث میری که از رویکرد سخیف سایر پان ترکیست‌ها پیروی می کند انتقاد کرد. او « ادعا» دارد که پژوهشگر و آکادمیسین است اما هر جا که در استدلال باز می ماند به شیوه پان‌ترکها طرف مقابل را به سلطنت طلبی متهم می‌کند! محمود افشار…

افسانه پان‌تورانیسم

افسانه پان‌تورانیسم

يكي از نخستين وجوه بروز تفرقه و تعارض ميان اقوام ايراني در سده هاي باستاني تاريخ اين سرزمين، تشكيل دو واحد سياسي ايران و توران بود. تورانيان كه در شمال شرقي ايران زمين مستقر بودند اگرچه از لحاظ قوم و تبار با ايرانيان يكي بودند ولي بنابر دلايلي چون راه…