شهدای وطن،گمنام وعوامل استعمار انگلیس تطهیر می شوند/حسین احمدی دلکش

شهدای وطن،گمنام وعوامل استعمار انگلیس تطهیر می شوند/حسین احمدی دلکش

  گروه نفرت پراکن اصلاح طلبان هویت طلب که ظاهرا در بخشی از حرکت دومینوی نئوبعثی ها قرار گرفته است ، بعضا از روی شیطنت یا نا آگاهی اقدام به درج مطالبی می نماید که رابطه مستقیمی با دهن کجی به خون شهدای استقلال و آزادی وایجاد تنافر دارد و…