رضا شعبانی
ایرانی بودن فضیلت است

۹ دی, ۱۴۰۱
ایرانی بودن فضیلت است

دکتر رضا شعبانی در سخنرانی در مراسم بازگشایی کانون ایران شناسی در ابتدا از تشکیل کانون ایرانشناسی به عنوان نهاد شناساننده هویت ایرانی ابراز خرسندی کرده و آن را امیدآفرین برای نسل جوان امروز نسبت به آینده خویش تلقی کردند. وی خاطر نشان کرد که افتخار به هویت ملی امری طبیعی و ضروری برای هر انسانی است. ایشان در ادامه تاکید کردند که ایرانشناسی یعنی شناخت انواع فرهنگهای تمدن ایرانی،  شاخههای فرهنگی مختلف از جمله سبک زندگی، خوراک،  پوشاک و…  که تنوع شدید آنها در این سرزمین گویای غنیبودن تمدن آن است.

دکتر شعبانی با اشاره به فرهنگ غنی ایرانی در زمینه شعر،  ادب و هنر،  سردمداران این عرصه را همچون فردوسی بزرگ،  حضرت حافظ و… ستایش کردند و هویت ایرانی را در زیر سایه شرف انسانی دانسته و آن را افتخاری عظیم قلمداد کردند.

وی یادآور شد،  آثار تاریخی و فرهنگی بی بدیل در سرتاسر وطن عزیزمان مایه غرور و سربلندی انسان ایرانی است و همچنین نفوذ گسترده زبان و فرهنگ ایران در میان مردمان جوامع مختلف ناشی از جذابیت و پویایی این دو عنصر در طول تاریخ تمدن انسانی است. دکتر شعبانی خیانت به وطن،  عدم عشق ورزی به هویت ملی و کنار گذاشتن منافع ملی را خطایی بزرگ و دارای عقوبت الهی دانستند.

ایشان در نهایت تاکید کردند که ایرانی بودن فضیلت است،  این فضیلت در اخلاق،  رفتار،  انسانیت و زبان ایرانی تجلی پیدا میکند.