تعطیلی واحد زبان محلی در دانشگاه صنعتی ارومیه به دلیل عدم استقبال دانشجو

۲۱ بهمن, ۱۳۹۷
تعطیلی واحد زبان محلی در دانشگاه صنعتی ارومیه به دلیل عدم استقبال دانشجو

معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی ارومیه، واحد زبان محلی این دانشگاه را که به صورت اختیاری در دو واحد برای دانشجویان ارائه می شد حذف کرد. به گزارش وب سایت-خبری تحلیلی آذریها، این کلاس در ترم تحصیلی گذشته به حد نصاب نرسیده است.
از سوی دیگر بر اساس سابقه خبری رد پای جریان های مارکسیستی-کمونیستی در اغتشاش های مربوط به درخواست ایجاد این رشته هویدا بود (برای دیدن سابقه بحث اینجا کلیک کنید). این گروههای آنارشیست ابتدا با غوغاسالاری خواستار تاسیس این واحد شدند اما پس از تاسیس، تعداد دانشجویان متقاضی به حد نصاب نرسید. از سوی دیگر پای افراد و چهره های تجزیه طلب که به جاسوسی و تبانی با بیگانگان شهرت دارند، به واسطه این رشته به دانشگاه باز شده بود. آنها سعی می کردند دانشجویان را به بهانه تحصیل در یک کشور همسایه، در موسسات و بنیادهای پوششی وابسته به میت وصل کنند. از همین رو دانشگاه از همان ابتدا با دایر شدن چنین زمینه هایی که فضا را برای پهن شدن تورهای امنیتی در محیط علمی فراهم می کند، مخالف بود (برای دیدن اظهارات رئیس دانشگاه در این باره کلیک کنید)