خوزستان از دسیسه بعثی تا برنامه تعریب وهابیون

۲۹ خرداد, ۱۳۹۵
خوزستان از دسیسه بعثی تا برنامه تعریب وهابیون

خوزستان از ذیرباز با برادری و همدلی و انعقاد قرار دادهای حسن همجواری، نسبت به هم دارای رفتاری توام با رافت و میهمان نوازانه بوده اند، اما متاسفانه از ابتدای انقلاب شکوهمنداسلامی برخی جریانهای وابسته به انگلیس حزب بعث عراق با طرح مسایل برتری نژادی که برخلاف  قوانین اسلامی  است،‌ سعی در دنبال کردن اهداف استعماری خود داشتند، این جریانات با دامن زدن به تفاوتهای قومی بیشترین خیانت را به هویت های خوزستان بخصوص هویت عرب خوزستان داشتند، بطوریکه بعضا با انجام اقدامات مذبوحانه ای در طول جنگ تحمیلی و در دوران سازندگی موجب خدشه به همدلی موجود و اعتبار تاریخی اقوام خوزستان شدند و در مواردی روند توسعه خوزستان را متوقف کرده و موجب فرار سرمایه و در نتیجه افزایش فقر و نا امنی در برخی شهرهای خوزستان شدند.

جریاناتی که تحت عنوان خلق کرد ، عرب ، بلوچ و.. تطمیع برخی افراد فریب به دنبال ایجاد پایگاهی در درون کشور بودند، بمنظور نهادینه کردن بحث جدایی طلبی در ایران نیازمند پشتوانه های تاریخی و فرهنگی بودند.در خصوص هویت عرب در خوزستان یکی از پشتوانه های فرهنگی  و تئوریکی که اخیرا توسط دستگاه تفرقه افکنانه اسراییل و وهابی مطرح شده است، پروژه تبلیغ وهابیت است که خوشبختانه با درایت علمای محترم استان بخصوص عشایر عرب باشکست سنگین مواجهه شده است.  پروژه دیگری که از دهه شصت توسط تئوریسین های نژادی حزب بعث توصیه شده بود، پروژه ای مخفیانه تحت عنوان پروژه تعریب می باشد. پروژه ترحیل و تعریب توسط شخص صدام حسین پایه ریزی و در ابتدا در مناطق کردنشین و شهرهای شرقی عراق که عموما دارای هویتهای ایرانی تبار بودند پیاده شد، در این پروژه جنایات بسیاری در پاکسازی نژادی و هویتی  بر روی شیعیان ایرانی تبار و کردها صورت گرفت تا آثار غیر عربی این مناطق را از بین ببرد که اسناد تکان دهنده آن پس از سقوط دولت صدام نمایان شد، هزاران جوان ایرانی تبار به آزمایشگاه های موادشیمیایی و تسلیحاتی فرستاده شدند تا از آنها به عنوان نمونه آزمایشگاهی استفاده گردد. همچنین آثار و بناهای تاریخی ، اسامی روستاهای و شهرهایی که ریشه فارسی یا کردی داشتند تغییر کرد و حتا در مواردی قبور مردم تخریب شد. ترحیل به معنای جابجا کردن مردم و تعریب در لغت به معنی عربی ساختن هویت، تاریخ و ترکیب قومی و قلمرو سرزمینی آنچه قبلا عربی نبوده است می باشد. صدام حسین در ادعاهای خود در جمع سران کشورهای عربی خود را مرزدار عرب در مقابل ایرانیان معرفی می کرد با این ترفند علاوه بر کسب حمایت سیاسی و معنوی، کمکهای مالی زیادی را نصیب خود می کرد. تعریب و ترحیل در عراق باشدت هرچه تمامتر انجام شد و روستاهای زیادی ازبین رفت و نزدیک به دومیلیون نفر از مردم در کشتارهای دسته جمعی و ضد انسانی وی نابود شدند.

بر اساس این پروژه عامل زمین یکی از مهمترین ارکان پیشبرد برنامه تعریب می باشد. با تصرف و استیلاء بر زمین(ولو به زور)جابجایی و استقرار قومی و از بین بردن نشانه های هویت قبلی و ایجاد هویت جدید در اولویت است، پیش از استیلاء بر زمین مرحله  تعریب فرهنگی زمینه ساز ایجاد مشروعیت و ایجاد جو روانی بود، ادعاهایی در خصوص سابقه هویتی برخی اماکن و مناطق القاء می گردد راه هایی همچون ارایه آمارهای ساختگی ، تاریخ پردازی، حوادث تبلیغاتی مراحلی از پروژه ی تعریب می باشد، پس از گذشت مدتی از تبلیغات  فرهنگی ، مرحله تعریب فیزیکی آغاز می شد . در این راه نیز اقداماتی نظیر ایجاد تنشهای ساختگی قومی با همسایگان،و نزاع های قومی  وسوء استفاده های تبلیغی از آن… در مراحل بعدی قرار دارند.

هرچند سالهاست که دیکتاتور عراق از بین رفته است اما میراث شوم و استکبار جهانی همچنان به قوت خود باقی است و در پی ایجاد توطئه در خوزستان و دنبال کردن پرو‍ژهای شکست خورده آنان است.

دستگیری یک تیم خرابکار در درون مرزهای کشور در هفته اخیر که قصد ایجاد نا امنی در استان داشتند بی شک کشف یکی از مراحل سلسله تعریب در استان است که وظیفه ایجاد نا امنی ساختگی و سپس تبلیغ آن به عنوان یک تنش قومی طبیعی را داشتند بررسی مراحل تعریب نشان می دهد که تئوریسینهای آن همواره به دنبال ایجاد نا امنی هستند ، لذا همه کسانی که ناخواسته در دو سوی این پروژه قرار گیرند نا گزیر از ادامه یک بازی خطرناک است که حاصلی جز نا امنی و عدم توسعه  ندارد.

ممکن است در استان خوزستان کسانی نادانسته وارد بازی استعماری تعریب شوند و نا خواسته به ابزار آن تبدیل گردند. پذیرش و تبلیغ آمار ساختگی ، بازنمایی جعلیات تاریخی در خصوص اماکن و اشخاص و بازتولید تئ

وری های فرهنگی بعثیون در قالب اقدامات به ظاهر بشردوستانه و روشنفکرانه تلقین احساس اجحاف و ظلم، تضییع حقوق و محو هویت و در نتیجه تنش دائمی در خوزستان ،  دامهایی است که بر سر راه فعالین اجتماعی و دلسوزان توسعه استان خوزستان قرار دارد، لذا بنظر خنثی سازی پروژه ای که  امنیت روانی و توسعه ی استان خوزستان را نشانه رفته بود پیروزی قابل توجه ای است که به پیشگاه مقام رهبری وفرزندان غیور این ملت تبریک گفته می شود.

همچنین اذعان اخیر یکی از فعالین سیاسی در خصوص نفوذ عناصری با انگیزه های قومی و سوء استفاده از آرمانهای عدالتخواهانه انقلابی در هیات های 7نفره واگذاری زمین و تقسیم اراضی زمینداران با نیات نژادی  بیانگر این است که دشمن بمنظور پبشبرد اهداف خود از هر عنوان و روشی برای نفوذ استفاده می کند و این نفوذ در هر رده ای امکان پذیر است.

 وچه بسا غفلتهایی کوچک در درازمدت ابزاریی برای پیشبرد پروژه خزنده استعمار در تعریب  استان خوزستان باشد هشیار باشیم تکرار نامهای ساخته شده توسط استعمار برای استان کهن خوزستان ، ایجاد جنگ روانی و تهدید ضمنی مسئولین در خصوص امکان ایجاد نا آرامی های قومی تکرار آمارهای ساختگی  توسط بیگانگان در خصوص ترکیب قومی استان  و ادعاهیی در خصوص مهاجر بودن اقوام موجود در استان، تاریخ پردازی در خصوص اماکن و غوغاسالاری رسانه ای همگی درشمار بخشهایی از پیشبرد پروژه تعریب خواهد بود ، پروژ ه ای که ممکن است برخی جوانان تحصیلکرده  یا حتا مسئولین نیز با غفلت در آن وارد شوند و به آلت دست بیگانگان تبدیل گردند. لذا کلیه مردم ساکن در خوزستان بخصوص جوانان تحصیلکرده عرب زبان باید هشیاری خود را در خصوص دامهایی که استعمارگان  برای این استان در نظر گرفته است حفظ کنند، مسئولین دولتی و رسانه هانیز وظیفه سنگینی در خصوص هشیاری در این دام مهلک استعمار که یک تروریسم فرهنگی برعلیه روح و دل جوانان عزیز است بر عهده داریم.. سرانجام این پروژه تنش قومی، فقر مضاعف ؛ ایجاد بدبینی و نا آرام شدن استان و خوشحالی جبهه استکبار و وهابیون خواهد بود.