📽به یاد استاد مجتبی مینوی (تصویر و کلیپ)
خوشا آنکه زندگانی خود را وقف تمدن و فرهنگ ایران کرد

۷ بهمن, ۱۴۰۰
خوشا آنکه زندگانی خود را وقف تمدن و فرهنگ ایران کرد

تصویر بالا دستخط مجتبی مینوی است، ادیب، نویسنده، مصحح، مورخ، شاهنامه‌پژوه، مترجم و استاد دانشگاه. در کلیپ زیر می‌توانید مروری کوتاه از زندگی خدمات استاد را ببینید.